Recensie van mijn boek ‘Mag God nog God zijn?’ in ‘De Vrijdenker’

Enkele maanden geleden stuurde ik een persbericht van mijn laatste boek over godsbeelden naar vele soorten media met o.a. de vraag of ze een recensie/bespreking ervan wilden maken. Verschillende hebben gereageerd, en één bijzondere is het vrijzinnige tijdschrift ‘De Vrijdenker’, het maandblad van de oudste vrijdenkersvereniging ‘De Vrije Gedachte’ in Nederland. Ik kreeg een tijd geleden hun bespreking toegestuurd; ik had uiteraard niet verwacht dat dit een positieve en lovende kritiek zou zijn, maar ik vond het nog redelijk OK. De auteur, René van Elst, gaat vooral in tegen mijn bewering dat atheïsten ook een godsbeeld hebben (dat m.i. meestal onjuist of scheefgetrokken is). Maar ik heb dan op mijn beurt ook zelf in dit artikel (in rood) al gereageerd op hun bemerkingen. Als je interesse hebt in zulke discussie tussen een vrijdenker/atheïst en een gelovige christen, veel leesplezier!