“Als je niet deelt wat er in je leeft, kunnen mensen dit niet raden.”  Mijn vrouw zegt mij dit al jaren. Wat een wijsheid!

Vandaar… een website met de artikels en columns, maar ook brochures en boeken die uit mijn pen gevloeid zijn. Mijn ultieme hoop is dat ze u als lezer verrijken, inspireren, prikkelen, wakker schudden, doen glimlachen…

Als je liever kijkt dan leest: in dit videoclipje leg ik mondeling kort uit wat je op mijn website allemaal kan vinden:

Nochtans is schrijven maar een nevenactiviteit in mijn leven. Behalve echtgenoot, vader, pleegvader en grootvader ben ik nog godsdienstleraar, pastor in een Brusselse kerk, en coördinator van een gebedsnetwerk. Details lees je in deze biografie.

Voel je heel vrij om te reageren op de blog.

Je kan brochures en boeken hier bestellen.

Tot slot toon ik graag iets van mijn hobby, fotografie: 36 canvassen (40X60 cm) zijn te koop voor een sponsorproject.