Columns

Sinds december 2012 verschijnen regelmatig columns van Ignace Demaerel op www.knack.be, vooral onderwerpen op het snijvlak van godsdienst en maatschappij. Op dit moment zijn er > 67 stuks gepubliceerd. Onderaan vindt u nog 17 ongepubliceerde. Maar ik zet hier ook enkele andere artikels online, niet-gepubliceerde of elders gepubliceerde, die ik graag sowieso wil verspreiden…

De meeste columns vind je nog steeds op de website van Knack, maar hieronder vind je een volledig overzicht.

Voel je vrij om ze te downloaden, te verspreiden, te ‘liken’ op Facebook…

Sinds juni 2023 zit ik mee in denktank Inspiratio, die ook gericht artikels schrijft en naar media opstuurt: voor het doel en de werkwijze van Inspiratio en de lijst reeds gepubliceerde artikels, ga naar onze website.

Enkele losse artikels of columns, soms in andere media dan Knack gepubliceerd:

(1) ’10 jaar bankencrisis… en de morele en spirituele crisis eronder’ (okt 2018):

een artikel (12 p.) over de vele parallellen tussen de financiële crisis van 2008 en de algehele cultuurcrisis in het seculiere westen.

(2) een artikel geschreven voor een PUB-schrijfwedstrijd “Sorry is een begin” i.v.m. Belgische excuses aan Congo: ‘Sorry aan Congo’

(3) een artikel over het atheïsme en waarom dit zo buitensporig veel media-aandacht krijgt: ‘Waarom ik nooit atheïst zou kunnen zijn. Zeven zwakheden van het atheïsme.’

(4) In het kader van de wetsvoorstellen voor uitbreiding van abortus: Open brief ivm uitbreiding abortus (maart 2020).

Ook beschikbaar in het Frans: Lettre ouverte concernant extention avortement (mars 2020)

(5) Open brief aan de VRT: waar haalt VRT haar morele autoriteit vandaan? (19-03-2022, 3 blz.); en daarnaast ook een dieper uitgewerkte versie : Artikel: Waar haalt VRT haar morele autoriteit vandaan? (maart 2022, lange versie, 10 blz.). Doorbraak.be vroeg mij om deze brief te herwerken tot een (ingekort) artikel ‘De VRT en haar morele kompas’ (14-04). De VRT-ombudsdienst heeft mij op de Open Brief geantwoord (8-04) en ik heb op mijn beurt gereageerd op hun argumenten (16-04): hier kan je beide lezen.

(6) “Na het Amerikaanse Hooggerechtshof en abortus: mag de andere stem ook nog gehoord worden a.u.b.?” Naar aanleiding van de veelbesproken zaak in de VS rond het Hooggerechtshof en de afschaffing van ‘Roe vs. Wade’ (1973) flakkert het abortusdebat weer fel op, zodanig dat in ons land twee partijen als tegenreactie abortus snel tot een recht in de grondwet willen verankeren. In de mainstream-media hoor je telkens maar één kant van de zaak, alsof vrouwenrechten dramatisch teruggeschroefd worden. Daarom hebben dr. Chris Velleman en ik een artikel geschreven om de andere kant te belichten, die van de pro-life beweging. We hebben deze naar alle Vlaamse media gestuurd, en enkel Doorbraak.be heeft ze willen publiceren, zij het in verkorte versie (± 1100 woorden). Wie het volledige artikel wil lezen (2600 woorden), zie op mijn website. Wie de verkorte prefereert, zie bij Doorbraak.be of klik hier.

(7) ‘The Chosen: waarom een nieuwe, 56-delige serie over Jezus?‘ Deze column werd gepubliceerd bij Doorbraak (15-11-2022): over de nieuwe, volledig door crowdfunding betaalde tv-serie van Dallas Jenkins. In vele opzichten zeer origineel, fris, gedurfd, modern…! En vooral: een Jezus-figuur die vreugde en liefde uitstraalt. Verschijnt binnenkort ook bij Tertio.

(8) ‘400 jaar Blaise Pascal (19 juni 1623): een vergeten genie‘ gepubliceerd in ‘De Wereld Morgen (19-06-2023): het eerste artikel dat we als denktank Inspiratio uitgestuurd hebben naar de media. Over hem heb ik destijds mijn master thesis filosofie geschreven, vandaar mijn interesse. Pascal was zonder twijfel een wonderkind: vanaf zijn tienerjaren stortte hij zich op wiskunde, meetkunde en natuurwetenschappen, en vond bijv. op zijn 19de een mechanische rekenmachine uit. Op zijn 31ste had hij een zeer sterke ontmoeting met de levende God. Vanaf nu kon alleen God hem nog boeien, en begon hij een apologie te schrijven (een verdediging) van het christelijke geloof. Bij zijn dood vond men ± 1000 notities vol van geniale gedachten die werden uitgegeven als ‘Les Pensées’.

(9) ‘1 juli 1523: 500 jaar protestantse martelaren op Grote Markt in Brussel‘ (1320 woorden): hoe de eerste twee martelaren van de Reformatie in Europa, Hendrik Voes en Jan van Esschen, augustijner monniken uit Antwerpen, op de brandstapel belandden… Een lichtjes ingekorte versie verscheen op ‘De Wereld Morgen’ (1140 woorden), op de site van Volzin magazine, en een nog aangepaste versie op Doorbraak.be. Zie voor meer info en materialen op mijn blog.

(10) ‘Links’ en ‘rechts’: hoe uit deze loopgravenoorlog geraken? Een pleidooi om een valse tegenstelling te overstijgen!‘ (6 sept 2023). Over de nutteloze en energieverslindende polarisatie in onze politiek, maatschappij en cultuur. Ook te lezen op de pagina van denktank Inspiratio.

(11) ‘Over seksuele opvoeding, EVRAS, Sensoa, pluralisme en de grondwet’ (25-09-2023). Naar aanleiding van de hetze in Charleroi, waar scholen in brand werden gestoken als protest tegen de nieuwe lessen seksuele opvoeding (EVRAS) heb ik een artikel geschreven over de eenzijdige, zeer vrijzinnige visie op seks die EVRAS (en ook het Vlaamse Sensoa) promoten, zonder respect voor andere meningen. Een ingekorte versie werd gepubliceerd op Doorbraak.be.

(12) ‘De oorlog in Gaza: “oh zo makkelijk om vanuit onze veilige stoel kritiek te hebben” (14-10-2023): over het conflict tussen Israël en Hamas dat losbarstte op 7 okt 2023 en: wiens kant je moet kiezen? Wie heeft ‘het gelijk’ aan zijn kant? Of moet je sowieso partij kiezen? Een moeilijke vraag, of: een misleidende vraag? Dit artikel is door Joods Actueel opgepikt en gepubliceerd.

(13) ‘Over de evangelicals, scheiding van kerk en staat en bedreiging voor democratie‘: een kritisch artikel over de driedelige docuserie die op VRT werd uitgezonden ‘Evangelicals: from faith to power’. Willen evangelische christenen echt ‘de macht grijpen’ of gewoon politieke invloed uitoefenen via alle democratische middelen? Een verkorte versie werd ook gepubliceerd in Doorbraak (15-11-2023).

(14) ‘De Gaza-oorlog: heeft God de schuld of de mens?‘ gepubliceerd in Doorbraak (in verkorte versie, 28-11-2023): dit artikel is een repliek op een ander Doorbraak-artikel ‘Religie, de grootste der menselijke dwaasheden’ door Johan Sanctorum (16-11). Over de vraag of religie dom is of de méns…

(15) ‘België heeft een eerder restrictieve abortuswetgeving. Daar mogen we trots op zijn‘ (Ignace Demaerel en dr. Chris Velleman, Doorbraak, 28-01-2024): over de uitbreiding van de abortuswetgeving (een iets langere versie kan u hier lezen).

(16) ‘Valentijn: verliefdheid, liefde en relaties‘ (14-02-2024) gepubliceerd in Volzin.nl.

(17) ‘Hoe ‘postchristelijk’ is onze westerse cultuur?‘, gepubliceerd in Doorbraak (27-03-2024); de oorspronkelijke, langere versie (1300 woorden) kan je hier lezen.

(18) ‘Over links, rechts of centrum: bij welke partij kan ik nog terecht voor christelijke waarden?‘, n.a.v. de verkiezingen van 9 juni.

Gepubliceerde columns op Knack.be

(70) ‘Pasen en het christelijke ideaal van zelfopoffering: wat wanneer liefde pijn doet?’ 30-03-2024

(69) ‘Naar de kern van Kerst: over een hulpeloze baby en een wereldleider’ 24-12-2023

(68) ‘Pasen is de kern van het christelijk geloof, maar niet evident om uit te leggen’ 08-04-2023 (mijn eigen titel was: Pasen: Ecce homo – ‘Zie de mens!’)

(67) ‘Lessen uit het kerstverhaal – je bent pas groot als je ook de kleinste durft zijn’ 24-12-2022

(66) ‘Verhaal van Pinksteren leert ons dat een verbitterd mens opnieuw kan smelten’ 04-06-2022

(65) ‘De essentie van de paasboodschap is dat geen berg te hoog is’ 16-04-2022 (mijn eigen titel was: ‘Pasen, Paulus, Poetin’, met een link van de opstanding naar de oorlog in Oekraïne)

(64) ‘Kerstmis: over de ‘mission impossible’ van een timmermanszoon’ 25-12-2021

(63) ‘Pinksteren: het feest van de Geest. Wie niet geïnspireerd is, kan moeilijk inspirerend zijn’ 22-05-2021

(62) ‘In het paasverhaal komen we door het offer van het bloed tot een geestelijke vaccinatie’ 03-04-2021

(61) ‘Corona verandert hoe we kerst vieren: misschien hebben we net meer tijd om over de essentie na te denken? 24-12-2020

(60) ‘Boodschap van Pinksteren komt tegemoet aan het verlangen om opnieuw te kunnen beginnen’ 30-05-2020

(59) ‘In het paasverhaal komt de kern van het evangelie het duidelijkst naar boven’ 11-04-2020

(58) ‘Dat is de boodschap van Kerst: God is almachtig en tegelijk de meest dienende’ 24-12-2019

(57) ‘Echte vooruitgang zou zijn dat er steeds minder abortussen nodig zijn, niet dat de achterdeur verder open wordt gezet’ 7-12-2019

(56) ‘Vakken godsdienst of zedenleer doen veel meer dan enkel zieltjes winnen voor de eigen club’ 15-09-2019

(55) ‘Heeft de Kerk niet gewoon een nieuw Pinksteren nodig?’ 8-06-2019

(54) ‘Jezus was een vrijheidsstrijder in de volste zin van het woord’ 21-04-2019  (over Pasen en vrijheid)

(53) ‘België moet excuses aanbieden voor schuldig verzuim ten tijde van genocide in Rwanda’ 7-04-2019 Ook i.v.m. dit artikel vind je meer info via de link hieronder…

(52) ”Het is nooit te laat voor Belgische excuses aan Congo’ (24-02-2019) In deze column verwijs ik naar het ‘Europe-Africa Reconciliation Process’ waarin ik in 2005-2010 actief betrokken geweest ben (2005 Berlijn, 2006 Kinshasa, 2008 Kinshasa en Lubumbashi, 2009 Rwanda, 2010 Brussel). Voor de geïnteresseerden: alle verslagen hiervan kan je nog vinden op http://www.pray4belgium.be/nederlands/verzoening/

(51) ‘Het kerstverhaal is de prelude op een waarlijk geweldloze revolutie’ 24-12-2018

(50) ‘Godsbeelden en mensbeelden zijn geen vrijblijvende filosofische bespiegelingen’ 16-12-2018

(49) Abortus uit het strafrecht halen is een stap verder in de banalisering van het leven- 29-06-2018

(48) ‘Dat de kruisiging geldt als de opperste daad van Jezus, zegt veel over de kern van christendom’ 01-04-2018

(47) ‘Kerstmis is een verhaal van kwetsbaarheid en kracht’ 24-12-2017

(46) ‘Hooghartig met het vingertje naar Israël wijzen helpt de Palestijnen ook niet vooruit’ 20-11-2017

(45) 500 jaar Reformatie en Luther – 28-10-2017

(44) Pinksteren: wat is de kern van religie en wat is bijzaak? – 04/06/2017

(43) Niet alleen de kloof tussen arm en rijk groeit, ook die tussen lichaam en geest – 06/04/17

(42) Voor gelovigen liggen geloven en weten in elkaars verlengde 23/02/17

(41) Europa kent al lang ‘afwezigheid van oorlog’, maar vrede is nog iets helemaal anders – 24/12/2016

(40) Gebed is zo saai of boeiend als je het zelf maakt – 29/11/2016

(39) Mag er in een heilig huis gelachen worden of moet alles daar serieus zijn? – 01/10/2016

(38) 11 redenen waarom wetenschap en godsdienst niet elkaars tegengestelden hoeven te zijn – 29/06/2016

(37) Herziening grondwet: ‘Dit is met een kanon op een mug schieten – 24/05/16

(36) De sprong van geweld naar Pasen is niet moeilijk te maken – 27/03/2016

(35) ‘#Pray for Belgium: in de allergrootste nood bidt menig atheïst – 24/03/2016

(34) Zijn gelovigen (in)tolerant? – 14/02/2016

(33) Waarom religieus geweld een teken van zwakte is – 14/12/2015

(32) Beste Dimitri Verhulst, u bent een lucifer die zich met de zon wil meten – 12/11/2015

(31) Kan iemand mij één meerwaarde noemen van Halloween? – 31/10/15

(30) Wie of wat heeft er vandaag nog een morele autoriteit? – 25/10/2015

(29) Oog om oog? Dan hadden broers Kouachi platvloerse cartoons over Charlie Hebdo verspreid –  11/07/2015

(28) Pinksteren: het beste antigif tegen religieus fanatisme, bekrompenheid en ritualisme – 25/05/2015

(27) Waarom een oppositiekuur niet slecht is voor de Kerk – 1/05/2015

(26) Pasen, of: hoe het kruis hét symbool werd van het christendom  – 05/04/2015

(25) Voor Youssef en Myriam geen plaats in het asielcentrum: het kerstverhaal herverteld – 24/12/2014

(24) De verloren zoon: een tijdloos verhaal, verrassend doordenkertje en vitaminen voor ziel en geest – 20/07/2014

(23) Goede Vrijdag: de link tussen het lijden van Jezus en de rechten van de mens – 18/04/2014

(22) Trouwen met een beetje hulp van God – 28/03/2014

(21) Vasten in deze tijd: middeleeuws of progressief, nutteloze zelfkwelling of bevrijdend voor de geest? – 05/03/2014

(20) Verliefdheid in de bijbel: sprint en marathon in het boek Hooglied – 14/02/2014

(19) Wat te doen met de leegstaande kerkgebouwen – 27/01/2014

(18) Een Kerst zonder Jezus? Of: waarom Christus in onze wereld ‘incontournable’ is – 24/12/2013

(17) 7 paradoxen rond euthanasie – 28/11/2013

(16) Halloween of Hervormingsdag: moeten christelijke feestdagen afgeschaft worden voor andersgelovige of neutrale? – 29/10/2013

(15) SKEPP, scepticisme en de chaos op de levensbeschouwelijke markt – 26/07/2013

(14) ‘Zalig de armen van geest’: beroemde woorden, bijna altijd misbegrepen, maar scherp als een scalpel  – 27/06/2013

(13) Waarom zouden kerk en staat elkaars vijanden moeten zijn? – 8/06/2013

(12) Pinksteren, het feest van enthousiasme, inspiratie en geestelijke harttransplantatie – 19/05/2013

(11) Het offer van Abraham, één van de meest controversiële Bijbelverhalen: twee tegenovergestelde lezingen – 12/05/2013

(10) Ontkerkelijking is geen wereldwijd fenomeen – 27/04/2013

(9) Pasen en de opstanding: de kern van het christelijk geloof of naïef sprookje? – 31/03/2013

(8) Is godsdienst gevaarlijk? – 25/03/2013

(7) De nieuwe paus: plaatsbekleder van Christus of hondenjob? – 12/03/2013

(6) ‘Het bannen van alle religieuze symbolen is geen religieus neutrale maatregel’ – 07/02/2013

(5) Alternatieve vormen van geloof: een huiskerk, ooit van gehoord? – 31/01/2013

(4) Godsdienst is een even fundamentele behoefte als seks – 13/01/2013

(3) 7 tips om zinvol kerst te vieren – 24/12/2012

(2) Kerstmis: christelijk, heidens of platte commerce? – 17/12/2012

(1) Spotten met Jezus: moet kunnen?  – 6/12/2012

Columns die, om verschillende redenen, niet gepubliceerd werden door Knack:

(17A) ‘Pinksteren, Paulus en passie’ (mei 2023)

(16A) ‘Verlichting vs. christendom: vijanden of bondgenoten?’ (okt 2019)

(15A) ‘Wat hebben fake news, postmodernisme en religie met elkaar te maken?’ (sept 2019)

(14A) De Bijbel vrouwonvriendelijk? Of: gewoon de Bijbel slecht gelezen? sept 2018

(13A) De 9de Mars voor het Leven: een hopeloos achterhoedegevecht of een schreeuw om (respect voor het) leven? april 2018

(12A) Geestelijke anorexia in deze tijd – maart 2017

(11A) De moderne mens heeft een haat-liefde verhouding met morele normen – juni 2017

(10A) Pinksteren en de pinksterbeweging – mei 2017

(9A) Over religies en subsidiëring: hoe zwaar of licht wegen de argumenten? – april 2017

(8A) Lachen met God (2)? De grenzen van humor en spot… – okt 2016

(7A) Waarom voor christenen de persoon van Jezus uniek is en blijft. – juli 2016

(6A) Levensbeschouwelijke vakken op school? Een pleidooi vóór! – maart 2016

(5A) Charlie Hebdo: Eén jaar later: pourquoi je ne suis pas Charlie… – jan 2016

(4A) Het verdriet van de gelovige in deze tijd – juni 2015

(3A) 25 jaar abortuswet: reden tot vreugde of een verjaardag in mineur? april 2015

(2A) Het geloof van koning Boudewijn: wereldvreemd of teken van ruggengraat? juli 2013

(1A) Valentijn en verliefdheid, of: hoe gaat het met de liefde tegenwoordig? febr 2013