Schrijfactie naar politici: een noodzakelijke correctie van de ethische koers in ons land

Naar aanleiding van de voorbije verkiezingen (9 juni) en de regeringsvorming die bezig is, heb ik een artikel geschreven om naar politici op te sturen. De verkiezingsuitslag gaf duidelijk een verschuiving naar rechts, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Mensen kunnen om verschillende redenen rechtser stemmen (migratie, koopkracht…), maar zeker ook om ethische redenen: omdat ze vinden dat de ‘progressieve waarden’ alles op losse schroeven zetten en de maatschappij laten ontsporen. Alle traditionele en gezonde waarden (rond gezin, huwelijk, seksualiteit, abortus, euthanasie, gender, sekswerk…) overboord gooien heeft al teveel slachtoffers om ons heen gemaakt. Hoog tijd voor een correctie, een bijsturing: niet om ‘rechts’ te worden, maar om in balans te komen! Ik heb een korte versie geschreven (1200 woorden) en een langere, dieper uitgewerkte versie (3100 woorden).