Nog twee ongepubliceerde columns online: over ‘postmodernisme’ en ‘Verlichting’

Vorig jaar had ik twee columns opgestuurd naar Knack die niet gepubliceerd werden. Om ze toch ter beschikking te stellen van potentiële geïnteresseerden (jullie dus?), heb ik ze nu online gezet. :

“Wat hebben fake news, postmodernisme en religie met elkaar te maken?” (sept 2019): ‘fake news’ is vaak in het nieuws en zeker verwerpelijk, maar hoe rijm je dat met het (algemeen aanvaarde) ‘postmodernisme’ dat gelooft dat ‘iedereen zijn eigen waarheid’ heeft?

“Verlichting vs. christendom: vijanden of bondgenoten?” (okt 2019): de ‘waarden van de Verlichting’ worden vaak aangehaald door mensen die vinden dat het christendom passé is en de maatschappij beter seculier en religieloos zou zijn, maar hoe kan dat als bijna alle grote verlichtingsdenkers en wetenschappers christelijk waren?

Veel leesplezier!