Nieuw: het boek “Gebed, diepgeworteld en wijdvertakt” nu als e-book of pdf beschikbaar

In 2009 verscheen mijn eerste boek, “Gebed – diep geworteld, wijd vertakt. 40 groeischeuten voor gebed en voorbede” (176 p.): een bundeling van 40 artikels vanuit verschillende invalshoeken om de vele en rijke aspecten van gebed te belichten. Dit is intussen voor heel velen tot zegen geweest, en werd ook in verschillende gebedsgroepen gebruikt. Maar in overleg met de uitgever hebben we besloten dit niet meer te laten herdrukken. Dankzij alle moderne middelen kunnen we het echter wel nog onbeperkt digitaal ter beschikking stellen van iedereen die het alsnog wil hebben, lezen of ermee aan de slag gaan.

Er zijn dus twee mogelijkheden om hem te krijgen: als e-book of pdf.

Als het maar gebed kan stimuleren, verrijken, verdiepen en versterken!