Verdere pennendiscussie met atheïst René van Elst, redacteur van ‘De Vrijdenker’

In mijn vorige blog (31 aug) postte ik al een artikel over mijn boek ‘Mag God nog God zijn?’, geschreven door een atheïst, René van Elst, redacteur van het vrijzinnige Nederlandse tijdschrift ‘De Vrijdenker’: uiteraard een kritisch artikel waarin hij fel reageert tegen mijn hoofdstuk over ‘atheïstische godsbeelden’. Ik schreef namelijk een heel hoofdstuk over de godsbeelden die atheïsten in hun hoofd hebben en waartégen zij reageren (en die volgens mij in de regel fout en scheefgetrokken zijn). Hij beweert stellig dat een atheïst géén godsbeeld in zijn hoofd heeft, omdat hij gewoon gelooft dat er geen God bestaat. Enfin, onze schriftelijke discussie is de laatste maanden verder gegaan: ik heb gerepliceerd op zijn argumenten, hij weer op de mijne en ik weer daarop. Wie graag deze pennendiscussie eens bekijkt (intussen uitgegroeid tot 23 blz), veel leesplezier!