Uitbreiding van de abortuswet: gebed nodig: 1 februari!

Na een onderbreking van enkele weken, zal het wetsvoorstel voor de uitbreiding van abortus in februari opnieuw op de agenda staan van het Parlement, ditmaal echter nog véél verregaander. Niet alleen wil men (1) de termijn verlengen van 12 naar 18 weken, maar ook (2) de bedenktijd verkorten tot 48 uur, (3) de verplichting van de arts om alternatieven te vernoemen, afschaffen, (4)  abortus om medische redenen mogelijk maken tot aan de bevalling, (5) het ‘op enigerlei wijze’ verhinderen van abortus tot een misdrijf maken (drie maanden gevangenis), (6) het voor ziekenhuizen onmogelijk maken om abortussen binnen hun muren te verbieden, en (7) abortus helemaal depenaliseren, dus tot een gewone ‘medische handeling’ maken (alsof zwangerschap een ziekte is!).

Wij willen als christenen echter niet stilstaan en passief afwachten. Er is een algemene oproep die uitgaat van Pro Life Europe en vele anderen om hiervoor gebedssamenkomsten te organiseren binnen zoveel mogelijk kerken, en dit op 1 februari!

Zie voor meer uitleg het dossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek: ‘Dossier Abortus uit het Strafrecht’

Zie ook ProLife Europe: www.prolifeeurope.org

LIFE IS LIFE. No exceptions.