Open brief aan de VRT’: waar haalt VRT haar morele autoriteit vandaan?

Een tijd geleden kreeg ik het heel sterk op mijn hart om een Open Brief te schrijven naar de VRT i.v.m. de zeer eenzijdige berichtgeving als het gaat om ethische kwesties. Het valt mij al jaren – of al decennia – op dat onze publieke omroep in feite een erg vrije – vrijzinnige, progressieve, linkse – kijk heeft op alle morele thema’s zoals abortus, euthanasie, holebi’s en transgenders, seks en prostitutie, en dit dus ook promoot in onze Vlaamse maatschappij. Op zeker ogenblik vond ik dat ik niet meer kon zwijgen en kroop dus in mijn pen. De VRT wordt verondersteld neutraal en pluralistisch te zijn, democratisch en open… maar dat is ze op dit gebied absoluut niet: de christelijke waarden worden al decennia doodgezwegen, genegeerd of belachelijk gemaakt, en dit is een ernstig onrecht.

Op 18 maart heb ik deze Open Brief gestuurd naar de redactie, de raad van bestuur, het directiecollege, de mediacommissie en de minister, en op 25 maart ook naar de voltallige pers. Tot nu toe zeer weinig reactie. Ik hoop en bid nog steeds dat ze ogen zal openen van sleutelpersonen, en dat er echt iets zal veranderen.

Hier kan u hem zelf lezen: een korte versie (2,5 p.) en een langere versie (10 p.) die dieper de problemen blootlegt en een lange lijst voorbeelden geeft. Veel leesplezier, en voel u vrij om hem zoveel mogelijk te delen! Omdat ik geloof dat wij als christenen ook onze stem moeten laten klinken!