Nieuw artikel: ‘Gebed onder druk?’

Ik heb de laatste tijd weer een artikeltje ‘gepleegd’ over ‘Gebed onder
druk?’ Ik krijg van vele kanten signalen dat mensen het moeilijk vinden
om te bidden: ‘druk, druk, druk’, of: ‘afgeleid, moe, lusteloos’.
Herkenbaar? Ik vrees dat we er allemaal (met periodes) last van hebben.
Mag het bijgevoegde artikeltje u helpen, tips geven, weer visie geven.
Het komt van een ‘ervaringsdeskundige’…

Veel leesplezier!

https://ignacedemaerel.be/wp-content/uploads/2017/12/art-Gebed-onder-druk.pdf