Mijn thesis over de geschiedenis van de pinksterbeweging in Vlaanderen!

Ik heb recent mijn licentiaatsthesis in theologie gedigitaliseerd om hem beschikbaar te maken voor geïnteresseerden. De titel is: ‘Tachtig jaar pinksterbeweging in Vlaanderen (1909-1989). Een historisch onderzoek met korte theologische en sociologische analyse’ (UFPG Brussel, 1990, 462 p.). Dit is, al zeg ik het zelf, een standaardwerk voor dit onderwerp en heeft mij ook drie jaar gekost: ik heb o.a. heel Vlaanderen (en ook deels Nederland) doorkruist voor 130 interviews met kroongetuigen, bevolkingsarchieven geraadpleegd… Ik wil hem nu (op aanvraag) beschikbaar stellen voor geïnteresseerden (contacteer mij a.u.b.)