Mijn nieuwe boek over ‘godsbeelden’ is (bijna) klaar

Wel, het is te zeggen: het manuscript is af, en nu begint het hele proces van uitgever zoeken en alles klaar maken voor het drukken. Waarover gaat het? Sinds de publicatie van mijn ’95 stellingen over het humanisme’ (2017) ben ik direct verder aan het schrijven gegaan. Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om de achterliggende godsbeelden en mensbeelden van christendom en humanisme dieper uit te werken. Maar al schrijvend is het boek geëvolueerd: ik heb me moeten beperken tot de godsbeelden alleen (anders werd het weer véél te dik), maar dan heb ik besloten om dit ook breder open te trekken naar alle soorten godsbeelden die we vandaag op onze levensbeschouwelijke markt of in de hoofden van mensen vinden.

Ik begin bijv. bij de vele misvormde, scheefgetrokken christelijke godsbeelden zoals de straffende ‘boeman-God’, en de vele heidense (Griekse, Romeinse, Perzische, dualistische) invloeden in de middeleeuwse kerk en de volksdevotie (en bijgeloof). Maar ook de zgn. rationele godsbeelden in de Verlichting (zoals deïsme) of de filosofische God-als-absolute-Idee komen aan bod. Voorts de moderne softe godsbeelden van ‘de altijd-lieve opa-God-op-een-wolk’, de wetenschappelijke God-als-onpersoonlijke-oerkracht (‘May the Force be with you’). Ook de godsbeelden die atheïsten en vrijzinnigen afwijzen (maar die ze dus wel in hun hoofd hebben!) worden geanalyseerd. Ik behandel verder de visies van postmodernisme en pluralisme, het syncretisme en eclecticisme van de New Age, de nieuwe vormen van heidendom, en de talloze seculiere goden (de ‘idolen’ van voetbal en popmuziek of geld…). Tot slot ga ik op zoek wat een zuiver en authentiek godsbeeld zou kunnen zijn, en hoe het oorspronkelijke christelijke godsbeeld in al zijn uniciteit en radicaliteit door Jezus gepredikt werd: hoe hij God en godsdienst diepgaand geherdefinieerd heeft. Regelmatig vergelijk ik dit met de toenmalige godsbeelden in Griekse, Babylonische en hindoeïstische mythen om het grote contrast aan te tonen. Het besluit is getiteld “Mag God God zijn?” Ik betoog doorheen dit alles ook heel sterk dat iemands godsbeeld een zeer sterke invloed heeft op zijn mensbeeld en wereldbeeld en eigenlijk op al zijn morele principes en waarden. Het boek is opnieuw geschreven voor niet-gelovigen én gelovigen, voor het bredere publiek en niet academisch.

Voor wie een voorproefje wil: zie mijn column in Knack: https://ignacedemaerel.be/wp-content/uploads/2017/08/art-Knack.be-50-godsbeelden-en-mensbeelden-16-12-2018.pdf

Ik hoop het in het voorjaar in boekvorm klaar te hebben!