Knack-column over Pinksteren: het feest van de Geest.

Mijn 63ste column op Knack.be: over Pinksteren, de diepe geestesarmoede van onze cultuur en geestelijke opwekking uit de doden.

‘Pinksteren als feest van de Geest: wie zelf niet geïnspireerd is, kan moeilijk inspirerend zijn’

‘Pinksteren betekent voor de meeste mensen een verlengd weekend en een voorbode van de zomer. Maar wat was de oorsprong van het pinksterfeest ook alweer? Dat is inderdaad niet zo bekend meer, maar toch veel belangwekkender dan we op het eerste zicht denken’, schrijft godsdienstleraar en auteur Ignace Demaerel.

Ziehier de link, en delen maar!

Veel leesplezier!