Het abortusdebat in De Kamer: laat je stem horen!

Sinds mei woedt het abortusdebat weer in De Kamer: er liggen een zestal extreem-liberale voorstellen op tafel om abortus helemaal open te gooien, uit het strafrecht te halen, en zelfs tot een récht te maken voor elke vrouw. Het respect voor het ongeboren leven daalt hiermee tot onder nul!

Op 4 juli is er een stemming gepland, dus: laat nu a.u.b. je stem horen.

Knack.be heeft gelukkig de openheid gehad om een column van mijn hand hierover te publiceren: http://www.knack.be/article-opinion-1167265.html

Maar er gaan ook twee petities rond!

(1) een open brief aan alle parlementsleden (Frans en Nederlands): https://forms.zohopublic.eu/collectif/form/LettreouverteauxmembresdelaChambredesreprsentantsd/formperma/63yptZvt9wyQa0apXwws9EfUdnR2rhGBBiwCq89len8

(2) een petitie speciaal om de gewetensvrijheid van het medisch personeel en de verzorgingsinstellingen te vrijwaren: https://www.soignantsosverzorger.be/ons-werk/

Gebedsnetwerk.be en Pray4belgium lanceren ook een gebedsactie hierrond: zie https://www.facebook.com/search/top/?q=gebedsnetwerk