Een nieuwe paascolumn op Knack.be: ‘Zie de mens!’

Er staat een nieuwe column online bij Knack over de betekenis van Pasen, precies in een tijd waarin mensen het nut en de relevantie van christelijke feesten in vraag stellen. Maar toen Pilatus zei ‘Zie de mens!’ (‘Ecce homo’ in het Latijn), deed hij eigenlijk zonder te beseffen een gigantisch profetische uitspraak.

Veel leesplezier: bij Knack zelf: https://www.knack.be/nieuws/belgie/maatschappij/pasen-is-de-kern-van-het-christelijk-geloof-maar-niet-evident-om-uit-te-leggen/

Of online op mijn website: https://ignacedemaerel.be/wp-content/uploads/2023/04/art-Knack.be-68-Pasen-Ecce-homo-08-04-2023.pdf

En een rijk gezegend en zinvol paasweekend toegewenst!