Een nieuw artikel over ‘Gods Koninkrijkscultuur’

Ik heb onlangs in Vlaanders een nieuw artikel gepubliceerd over ‘Gods Koninkrijkscultuur’: net zoals elk volk een eigen cultuur heeft, kan je je ook de vraag stellen hoe de cultuur is (of: zou moeten zijn) in het Koninkrijk van God! Het is een zeer interessante en uitdagende gedachtenoefening, want wij zijn geroepen om burgers te zijn van een hoger koninkrijk, en dus onze eigen cultuur (en haar beperkingen en zonden ) te overstijgen. Veel leesplezier!

https://ignacedemaerel.be/wp-content/uploads/2017/12/artikel-koninkrijkscultuur.pdf