Discussie met atheïst René van Elst over ‘zeven atheïstische argumenten’

De hierboven reeds genoemd René van Elst is in een tweede artikel in het blad ‘De Vrijdenker’ dieper ingegaan op mijn hoofdstuk over atheïstische godsbeelden, meer specifiek de ‘zeven atheïstische argumenten’ die ik analyseer en bekritiseer. Hij ‘ontkracht’ dus mijn argumenten, maar ik heb opnieuw de tijd genomen om op zijn tegenargumenten in te gaan. Opnieuw wat leesvoer voor wie het interesseert: hier de link!