Denktank ‘Inspiratio’ is een feit! (verslagje 6 juni)

Op dinsdagavond 6 juni werd in hartje Brussel een nieuwe denktank officieel gelanceerd: ‘Inspiratio’ heet ze, en ze hoopt een stem in de reguliere media te laten klinken die te weinig aan bod komt. Het gaat naar eigen zeggen om een ‘waardevolle en waarden-bewuste stem’ oftewel ‘een positief, opbouwend en hoopvol geluid, op het snijpunt van maatschappij en spiritualiteit’. Over ‘waarden’ spreken lijkt erg riskant in deze tijd van pluralisme en diversiteit, maar kan een cultuur en maatschappij überhaupt functioneren of floreren zonder (een minimum aan) gemeenschappelijke waarden? Inspiratio wil in ieder geval ingaan tegen elke vorm van nihilisme en cynisme, elk relativisme dat de weg effent voor ‘ieder creëert zijn eigen religie en bepaalt zijn eigen regels’. Met andere woorden: ze wil ‘geïnspireerd en inspirerend, waarde(n)vol en cultuurkritisch, relevant en constructief’ zijn, en regelmatig onderbouwde artikels sturen naar de pers rond actuele maatschappelijke thema’s.

Na een welkomstwoordje door Karel Buntinx – voormalig leraar en journalist – volgde een korte inleiding door Ignace Demaerel – leraar, schrijver en columnist bij Knack – over het ontstaan van de denktank. De hoofdspreker, Kris Vleugels, – voormalig politicus, oprichter van C’Axent en auteur – illustreerde aan de hand van enkele humoristische anekdotes uit het gewone leven en voorbeelden uit de media hoe onze cultuur en tijdgeest de laatste tijd sterk in een bepaalde richting geëvolueerd zijn. Daarna werd het 12-puntenplan van de denktank meer in detail toegelicht door Tim Brys – computerwetenschapper en postdoctoraal onderzoeker aan de VUB.

Inspiratio wil schrijvers, denkers en sprekers bij elkaar brengen die een expertise hebben op een of ander maatschappelijk vlak, en dat kan heel breed ingevuld worden: van medische ethiek tot migratie, klimaat en sociale rechtvaardigheid, seksualiteit en samenlevingsvormen. Ze wil zich hierbij focussen op fundamentele vragen, die verbonden zijn met zingeving en wereldbeelden, en dus ook met morele waarden. Daarvoor zoekt ze haar inspiratie – what’s in a name – in het judeo-christelijk gedachtengoed, de geestelijke erfenis van de Europese beschaving en wil deze wortels weer naar boven halen: niet ‘omdat de kerk het zegt’, maar omdat deze misschien in zichzelf waarde-vol zijn. Inspiratio is vooral bezorgd om de huidige polarisering en verruwing in de media, de toenemende commercialisering, het gebrek aan diepgang vanwege de jachtigheid. Opvallend is dat ze noch links noch rechts wil zijn, omdat ze dit als een valse tegenstelling ziet. In het vragenuurtje aan het eind kwam dit sterk naar voren: een mens kan op politiek gebied links zijn en op ethisch vlak rechts, of bijv. tegelijk progressief qua waarden in het migratieprobleem en conservatief als het om pro-life gaat. Of: wat gisteren als modern gold, kan vandaag als hopeloos passé overkomen. De denktank hoopt boven deze hokjes te kunnen uitstijgen in een derde, hogere weg. Ze streeft naar intellectuele eerlijkheid en openheid, balans en spirituele duurzaamheid. Een holistische benadering van de mens staat centraal: niet enkel als individu, maar ook als ingebed in een sociaal weefsel, met rede én emoties, lichaam en geest.

Na het boeiende officiële gedeelte was er tijd voor een drankje en een babbeltje en werd nog een hele tijd doorgeboomd over de aangehaalde thema’s.

Hier kan u het 12-puntenplan lezen en ook een uitgebreider artikel ‘Wat en waarom?’ over de visie en doelen van Inspiratio.

Wil je meer informatie en regelmatig nieuwe berichten ontvangen?

Website: www.inspiratio-denktank.be