Bezoek aan Europees parlement én aan Belgisch parlement

Gisteren, woensdag 7 december, heb ik mogen deelnemen aan het European Prayer Breakfast in het Europees Parlement: met 480 mensen uit alle Europese landen, politici en andere leiders, en uit alle soorten kerken, verenigd rond de persoon van Jezus: heel bijzonder. Sterke toespraken, mooie muzikale bijdragen, fijne contacten aan tafel en een leerrijk panel achteraf over de Europese waarden.

Vandaag een afspraak gehad in het federaal parlement met Michael Freilich (N-VA): rond de bescherming van de vrijheden van religieuze minderheden, over geloof en politiek in een seculiere (soms godvijandige) samenleving. Een zeer open en verrijkend gesprek dat zeker nog een vervolg zal krijgen.