Belgische excuses aan Congo?

Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt is de kwestie rond ‘Belgische excuses aan Congo’ weer volop in de actualiteit. Het lijkt wel of de stemmen steeds luider worden, en de geesten steeds rijper worden. Maar het is ook dringend tijd, want binnenkort vieren we reeds 60 jaar onafhankelijkheid van onze ex-kolonie.

Bij deze willen we in herinnering brengen dat wij in 2006, 2008 en 2009 reeds met een Belgische delegatie naar Congo en Rwanda geweest zijn, exact met dit doel: namens ons land excuses aanbieden en vergeving vragen voor de gehele koloniale geschiedenis en alle onrecht dat daar gebeurd is. Dit was in het kader van een verzoeningsproces, georganiseerd door Belgische en Congolese (i.c. Rwandese) kerken. Omdat overheden en autoriteiten deze verantwoordelijkheid toen niet wilden opnemen, zijn wij het in hun plaats gaan doen: als voorlopers, zeg maar. In 2008 waren we in de grote Cathédrale du Centenaire in Kinshasa, tegenover de nationale pers en vertegenwoordigers van vele kerken, regering en president.

Het lijkt ons in deze context goed en noodzakelijk dat ook kerken een stem laten horen. Verzoening (vergeving, herstel) is bij uitstek een christelijk thema, en kerken kunnen, béter dan overheden, hierin vooroplopen. Dat het mogelijk is dat ook overheden deze moedige stap zetten, zien we reeds in verschillende andere landen (bijv. de Nederlandse koning Willem Alexander tegenover Indonesië: https://www.youtube.com/watch?v=D7qj5SecEuc).

Alle verslagen van deze drie reizen, en ook van een Belgisch-Congolese verzoeningsconferentie in Brussel (juni 2010) kan u vinden op deze website: https://www.pray4belgium.be/nederlands/verzoening/

Zoals duidelijk mag zijn: wij hopen ten volle dat spoedig op het hoogste niveau in ons land duidelijke en officiële excuses zullen aangeboden worden aan het Congolese volk. Het zal hun waardigheid herstellen, en die van ons ook, en de weg banen voor een respectvolle en gelijkwaardige relatie in de toekomst

Namens Pray4belgium en Gebedsnetwerk.be,

Ignace Demaerel en Philip Quarles van Ufford

P.S. Zie ook een vroegere column van onze hand: https://www.knack.be/nieuws/belgie/het-is-nooit-te-laat-voor-belgische-excuses-aan-congo/article-opinion-1432921.html, en nog een artikel geschreven voor een PUB-schrijfwedstrijd “Sorry is een begin” i.v.m. Belgische excuses aan Congo: ‘Sorry aan Congo’