Artikel over Jan van Ruusbroec (Vlaamse mystiek, 14de eeuw)

Ons land heeft in het verleden verschillende rijke bronnen van geestelijk leven gekend. Het is belangrijk om die te kennen en te eren, en deze bronnen ‘opnieuw open te graven’. Eén van die ‘oude bronnen’ is wat men ‘de Vlaamse mystiek’ noemt, inderdaad erg onbekend bij het grotere publiek. Namen zoals Jan van Ruusbroec en Hadewych (13de – 14de eeuw) doen misschien een belletje rinkelen? Wel, in zijn tijd was Ruusbroec bekend tot in een groot deel van Europa, en mensen kwamen van verre om met hem te kunnen spreken in Groenendaal (Zoniënwoud). Zeker de moeite waard om ons een klein beetje te verdiepen in zijn leven en denken. Het artikeltje in bijlage kan hierbij helpen.

Hij heeft ongetwijfeld God op een uitzonderlijke manier van dichtbij leren kennen en hierover geschreven. Hij had een diepe, passionele liefde (‘de minne’) voor God, en daar kunnen we nog véél van leren.

https://ignacedemaerel.be/wp-content/uploads/2017/12/artikel-Jan-van-Ruusbroec-2019.pdf

Veel leesplezier