artikel over ‘Godvergeten’ door Tim Brys

De VRT-serie over ‘Godvergeten’ – over kindermisbruik in de katholieke kerk – doet véél stof opwaaien en beroert de hele mediawereld én de politiek tot in de hoogste niveaus. Ook onze denktank Inspiratio heeft zich hierover gebogen en wil een stem laten klinken in dit maatschappelijke debat. Tim Brys heeft een zeer goed artikel geschreven om de praktijken van de kerk te vergelijken met de woorden van Jezus zelf hierover – je weet wel, van die ‘molensteen’. Scherp, maar goed. Het is gepubliceerd in De Morgen. De discussie gaat natuurlijk verder, over het snoeien in of afschaffen van alle staatssubsidies voor de kerk – en voor alle andere religies dus ook? Het is erg heftig en emotioneel, dus niet altijd in balans. Maar deze discussie kan grote gevolgen hebben voor hoe de overheid – en de hele cultuur – naar kerken en religie kijkt. We blijven het opvolgen.

https://inspiratio-denktank.be/2023/09/29/godvergeten-een-molensteen-om-de-hals-van-de-kerk/