400 jaar Blaise Pascal (19 juni 1623): een vergeten genie

Het eerste artikel dat we als denktank Inspiratio uitgestuurd hebben naar de media is eentje over Blaise Pascal, en het werd gepubliceerd in ‘De Wereld Morgen’. Over hem heb is destijds mijn master thesis filosofie geschreven, vandaar mijn interesse.

Op 19 juni was het de 400ste geboortedag van een bijzonder genie: Blaise Pascal, afkomstig van Clermont in de Auvergne. Hij was zonder twijfel een wonderkind: op zijn 11de schreef hij een studie over klanken, op zijn 16de vond hij een meetkundige stelling uit, op zijn 19de maakt hij een mechanische rekenmachine… Later controleerde en verbeterde hij de natuurkundige experimenten van Torricelli. Ondanks al deze successen ervoer hij een leegte in zijn ziel, totdat hij op zijn 31ste een zeer sterke ontmoeting had met de levende God. Vanaf nu kon alleen God hem nog boeien, en begon hij een apologie te schrijven (een verdediging) van het christelijke geloof. Helaas is dat boek niet afgeraakt omdat hij op zijn 39ste stierf. Maar de ± 1000 notities die men in zijn kamer vond, waren vol van geniale gedachten en werden uitgegeven als ‘Les Pensées’. Hij was een veelzijdig man, origineel, creatief, zowel als wiskundige, natuurkundige, filosoof en theoloog. Hier kan je  verder lezen: https://www.dewereldmorgen.be/community/400-jaar-blaise-pascal-1623-een-vergeten-genie/

Het staat natuurlijk ook op mijn eigen website.