Wie mij eet… Er zit meer in brood en wijn.

Sleutels naar al onze rijkdommen in Jezus’

Het laatste avondmaal van Jezus wordt in alle christelijke kerken geregeld herdacht en gevierd. De grote vraag is of we er wel alle rijkdommen uithalen die erin zitten. Dit boek wil dieper graven naar de vele verrassende betekenissen van brood en wijn in de Bijbel. Uiteindelijk blijkt dat alle krachtlijnen van de Bijbelse boodschap hier samenkomen: bloed en offer, kruis en lijden, verzoening en redding, genade en nieuw verbond, opstandingsleven en overwinning. Via brood en wijn wil dit boek doorsteken naar de fundamenten van ons kostbare geloof. Het is een pleidooi om bewuster en vreugdevoller om te gaan met alle bronnen van het heil.

Er zijn in ons leven van die dingen, die een diepe snaar in onze ziel of geest raken, zoals bijv. passie en liefde. Maar door de routine van het dagelijkse leven kunnen ze zo gemakkelijk vervallen tot een sleur en uitgehold raken. In het christenleven is het niet anders: het vieren van ‘brood en wijn’ in de gemeente lijdt helaas onder dezelfde psychologische wetmatigheid van de gewenning. Jezus stelde dit met zijn leerlingen nochtans in op een zeer cruciaal moment van zijn leven: enkele uren vóór zijn gevangenneming en vreselijke dood. Deze maaltijd was emotioneel uiterst geladen. En ze gedenken is een ‘must’ voor alle christenen en eigenlijk een groot voorrecht.

Alle kerken doen dit ook: ze noemen het ‘heilig avondmaal’, ‘maaltijd van de Heer’, ‘eucharistie’ of nog anders. Jezus’ woorden aan tafel zitten barstensvol betekenissen, maar meestal worden er in onze kerken slechts één of enkele uit benoemd. Toch zijn ‘brood en wijn’ als het ware het knooppunt waar alle krachtlijnen van ons geloof samenkomen. Het was geen toeval dat het ‘nieuwe verbond’ dáár gesloten werd! Deze betekenissen kunnen we levenslang verder uitdiepen zonder ooit aan de bodem te raken. Elk daarvan ontsluit een hele wereld die, als we ze ten volle beseffen, ons kan overweldigen en diep ontroeren.

Dit boekje wil geen dogmatische theologie zijn, maar ‘101’ frisse invalshoeken aanreiken om de geestelijke rijkdommen vanuit de Bijbel op creatieve manier naar boven te spitten. Kernwoorden zoals ‘brood’ en ‘bloed’, ‘kruis’ en ‘offer’, ‘redding’ en ‘verzoening’, ‘opstanding’ en ‘verbond’ worden belicht vanuit diverse Bijbelteksten of actuele ‘gelijkenissen’, om er de verschillende dubbele bodems uit te halen. Daarna willen we ook enkele praktische suggesties doen hoe we dit op een creatievere manier in onze gemeenten kunnen vieren. Vele hoofdstukjes zijn tot slot ook op zondag in de kerk direct bruikbaar als inleiding op de maaltijd van onze Heer.

Bekijk de inhoudstafel van het boek (PDF)

Uitgever: Boekscout.nl, Soest (NL), aug. 2017, 188 p.

ISBN: 978-94-022-3808-2

Prijs 19,99 € (verzending inbegrepen)

Lees de recensies hier!

Bestellen

  1. Direct bij de auteur (dit gaat het snelst).
  2. Bij Boekscout.nl
  3. Bij bol.com